Direktstäd i Stockholm AB

OM OSS

Om Direktstäd i Stockholm AB

Vår affärsidé är:

”Att som samarbetspartner leverera tjänster med rätt kvalitet inom lokalvård till stora och små privata och offentliga kunder i Stor-Stockholms regionen.”

Vår företagspolicy är:

”Att genom god kundkommunikation, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy säkra rätt kvalitet mot kundkraven. Allt vi gör ska leda till nöjda kunder, internt som externt.”

Vi har 25 års erfarenhet av städverksamhet. Vår personal får fortlöpande utbildning i miljökunskap, service samt städutbildning. Direktstäd i Stockholm AB är ett lokalt serviceföretag med städtjänster som kärnverksamhet och det privata näringslivet som huvudsaklig kundgrupp. Vi arbetar enligt Insta 800. Vi är medlemmar av Svenskt Näringsliv och har kollektivavtal med Fastighetsanställdas förbund. Vi är försäkrade genom IF försäkringar. Vi har löneavtal med Almega.

Vår verksamhet riktar sig till företag, statliga verk och myndigheter, kommuner och landsting, fastighetsbolag och privatpersoner i hela Stor Stockholm.

Vi har i huvudsak vuxit tack vare referenser från nöjda kunder. Vår filosofi är ”En nöjd kund är vår bästa referens.”

Vår styrka är flexibel service, noggrannhet, förtroende, personligt ansvar och nära kontakt med kunderna.

LEDNING

Sabbi Singh

VD, Ägare

Camilla Johansson

Gruppledare städ/trädgård

Jiwan Singh

Arbetsledare trädgård/snö

Jan Hellström

Säljare

Följ oss gärna i våra andra digitala kanaler:

Kontorsstädning     Flyttstädning     Trappstädning

Stockholmsvägen 149A,
187 32 Täby

info@direktstad.se

08 768 80 20