Kvalitet, miljö och säkerhet.

Kvalitet

Direktstäd i Stockholm AB upprätthåller en hög serviceberedskap och god tillgänglighet för våra kunder genom flexibilitet, lyhördhet och ansvar. Vår strävan är att leverera tjänster av rätt kvalitet, oavsett kund eller objektets storlek.

Våra städledare har kontinuerlig kontakt med kunden och kvalitetsrapporter skrivs regelbundet för att säkerställa rätt nivå på levererad kvalitet. Dessa rapporter lyfter upp eventuella avvikelser i ett tidigt skede vilket möjliggör rättelser inom föresatt tid. Vi jobbar enligt Insta 800.

Miljö

Direktstäd i Stockholm AB värnar om miljön. Vår miljöpolicy är att säkerställa en hållbar ekologisk utveckling och vi använder endast miljövänliga produkter som ej belastar naturens kretslopp. Bland annat därför tycker vi att det är viktigt att använda doserings- och påfyllningsanordningar. Och när så är möjligt använda refillförpackningar. Samtliga produkter som vi använder ska hålla godkänd miljöklass och om möjligt vara märkta med Bra miljöval eller Svanen.

I senare tid har kemikalier successivt ersatts av nyare och miljövänligare medel. Våra medarbetare informeras och utbildas regelbundet i miljöfrågor för ökad kompetens. Det lönar sig för våra kunder och miljön.

 

Säkerhet och ansvar

Trygghet är en ledstjärna för all verksamhet som bedrivs av Direktstäd i Stockholm AB. Vi är vana vid företag som ställer höga krav på säkerhet – därför bär alla våra medarbetare enhetlig klädsel och synliga legitimationer.

Våra medarbetare ingår avtal om tystnadsplikt, undertecknar säkerhetsförbindelse och ska uppvisa utdrag från brottsregistret. Det är för att du som kund ska känna förtroende, trygghet och säkerhet med oss som din externa samarbetspartner.

Följ oss gärna i våra andra digitala kanaler:
Kontorsstädning     Flyttstädning     Trappstädning

Stockholmsvägen 149A,
187 32 Täby

info@direktstad.se
08 768 80 20