Direktstäd i Stockholm AB

GOLVVÅRD

Direktstäd i Stockholm AB erbjuder ett komplett golvvårdsprogram för flesta typer av hårda och halvhårda golv. Kontakta oss angående ett komplett golvvårdsprogram. Vi börjar alltid uppdraget med en golvbesiktning och behovsanalys varefter vi upprättar ett golvvårdsprogram i samråd med kunden.

Professionell golvvård

Någon gång om året tillkommer ett grundläggande underhåll utöver det dagliga underhållet där extra lager polish tillförs för att säkra golvskyddet. Ibland behöver golven nollställas d.v.s. all gammal polish avlägsnas och golven slipas vid behov varefter flera lager polish ingår i grundbehandlingen.

Där polishen är bortsliten är det svårare att rengöra golven. Saknas ytskydd ökar risken för förslitningsskador på golvet. Förslitna golv och undermåligt underhåll påverkar människors hälsa och trivsel.

Svårstädade golv innebär ökad förbrukning av rengöringsmedel (i vissa fall kemikalier) vilket ökar påfrestningen på miljön. När polishen är bortsliten saknar golvmaterialet skydd som förkortar livslängden på golvet.

När en matta måste bytas ut p.g.a. för tidig utslitning drar det med sig kostnader som inte kan vägas upp av att man tidigare sparat in på golvvården.

Dagligt underhåll
Skurning av golv och vid behov polering.

Grundläggande underhåll 
Extra rengörning av golven och 1 – 2 nya lager polish.

Nollställning av golv
All gammal polish avlägsnas och golvet slipas vid behov.
4 – 6 nya lager polish appliceras (beroende på golvets skick).
Sprejpolering

Kontakta oss för genomgång av era lokaler och behovsanalys.

Fyll i vårt formulär så

återkommer vi med ett kostnadsförslag.

Begär offert!

1 + 8 =

Följ oss gärna i våra andra digitala kanaler:
Kontorsstädning     Flyttstädning     Trappstädning

Stockholmsvägen 149A,
187 32 Täby

info@direktstad.se
08 768 80 20